thanhdat.daiichi.hp2@gmail.com
0967.902.286

THÊM 1 CA CHI TRẢ DO COVID TỪ CÔNG TY BHNT DAI-ICHI 

Khách Hàng sử dụng dịch vụ VP Hải Phòng 2 | 26/01/2022 | 1619 lượt xem

THÊM 1 CA CHI TRẢ DO COVID TỪ CÔNG TY BHNT DAI-ICHI 

" Tham gia Bảo hiểm nhân thọ không phải vì ai đó sẽ ra đi, mà tham gia bảo hiểm nhân thọ vì những người thân yêu của chúng ta cần phải tiếp tục sống"

  • Anh chị đồng nghiệp hỗ trợ gia đình KH nhận quyền lợi bảo hiểm tử vong do COVID-19
  •  Hình ảnh được gia đình KH cho phép lan toả để mọi người hiểu hơn về ý nghĩa nhân văn của BẢO HIỂM NHÂN THỌ