thanhdat.daiichi.hp2@gmail.com
0967.902.286

Dai-ichi Life Việt Nam thông báo nhận quyền lợi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm

Hot news | 04/04/2024 | 660 lượt xem

Dai-ichi Life Việt Nam thông báo nhận quyền lợi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm

 

Dai-ichi Life Việt Nam trân trọng kính mời Quý khách hàng có hợp đồng bảo hiểm trong danh sách dưới đây vui lòng liên hệ Dai-ichi Life Việt Nam để nhận khoản thanh toán quyền lợi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm.

Đây là những hợp đồng bảo hiểm đã đáo hạn, tuy nhiên Quý khách hàng chưa nhận quyền lợi của hợp đồng và Dai-ichi Life Việt Nam không thể liên lạc được với Quý khách hàng để thanh toán quyền lợi đáo hạn này.

Quý khách hàng có thể xem danh sách nhận quyền lợi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm TẠI ĐÂY.  

Dai-ichi Life Việt Nam thông báo nhận quyền lợi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm