thanhdat.daiichi.hp2@gmail.com
0967.902.286

Bảo hiểm tử kỳ là gì? Bảo hiểm tử kỳ đáp ứng nhu cầu của đối tượng nào?

Những câu hỏi của khách hàng về BHNT | 28/10/2021 | 2063 lượt xem

Bảo hiểm tử kỳ là gì? Bảo hiểm tử kỳ đáp ứng nhu cầu của đối tượng nào?

Trả lời:
- Là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong thời gian nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm (Khoản 14, Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm). Nếu người được bảo hiểm không chết trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không phải chi trả quyền lợi bảo hiểm. Nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ nhằm cung cấp cho người được bảo hiểm khoản tài chính đã được hai bên thảo thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi người được bảo hiểm bị tử vong để phục vụ mục đích (kế hoạch tài chính) của người được bảo hiểm dùng vào các công việc mai táng, hậu sự, những người thân trong gia đình họ vượt qua khó khăn sau khi người được bảo hiểm tử vong, trả nợ thuộc nghĩa vụ của người được bảo hiểm đã vay khi còn sống.
- Nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ có các sản phẩm bảo hiểm tử kỳ thiết kế chi tiết như số tiền bảo hiểm giảm dần theo dư nợ các khoản vay tăng lên, điều chỉnh cho số tiền bảo hiểm tăng thêm theo nhu cầu người được bảo hiểm, đóng phí bảo hiểm 1 lần hoặc nhiều kỳ trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm.
Ngoài ra sản phẩm bảo hiểm tử kỳ còn được bán kèm theo các điều khoản bổ sung hoặc sản phẩm bảo hiểm bổ trợ với các rủi ro được bảo hiểm liên quan đến sức khỏe: ốm đau, tai nạn, bệnh hiểm nghèo. Để hấp dẫn, một số doanh nghiệp bảo hiểm còn thiết kế điều khoản chi trả quyền lợi bảo hiểm tăng 1,5 lần đến 2 lần với trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong vì tai nạn.