thanhdat.daiichi.hp2@gmail.com
0967.902.286

Bảo hiểm liên kết chung là gì? Bảo hiểm liên kết chung đáp ứng nhu cầu của đối tượng nào?

Những câu hỏi của khách hàng về BHNT | 24/11/2021 | 1943 lượt xem

Bảo hiểm liên kết chung là gì? Bảo hiểm liên kết chung đáp ứng nhu cầu của đối tượng nào?

Trả lời:
Tham gia loại bảo hiểm này, người được bảo hiểm xem như là ủy thác cho doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư số phí bảo hiểm mà mình đóng cho quỹ liên kết chung. Doanh nghiệp bảo hiểm chủ động lựa chọn danh mục đầu tư sao cho vừa đảm bảo an toàn vừa sinh lời hiệu quả nhất. Hàng kỳ (tháng, quý) doanh nghiệp bảo hiểm công bố lãi suất phải trả cho người tham gia bảo hiểm liên kết chung có giá trị trong kỳ tiếp theo đó. Căn cứ vào lãi suất được công bố  người tham gia bảo hiểm có thể giữ nguyên số tiền của mình đã đầu tư hoặc tăng thêm số tiền đầu tư (đóng thêm phí bảo hiểm) hoặc giảm đi số tiền đầu tư (rút bớt phần phí bảo hiểm mà mình đã đóng cho đầu tư).

Đặc điểm của bảo hiểm liên kết chung là ngoài phần bảo hiểm rủi ro được tách riêng biệt phần bảo hiểm đầu tư được ủy thác cho doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện. Khách hàng được bảo toàn vốn đóng góp vào quỹ đầu tư. Khách hàng có quyền tự quyết linh hoạt trong việc giữ nguyên, tăng, giảm số tiền đã đầu tư của mình khi có biến động lãi suất đầu tư hoặc khi gặp khó khăn về tài chính.

Mục đích của bảo hiểm liên kết chung là thu hút những người ngoài việc có nhu cầu về bảo hiểm rủi ro còn có nhu cầu kiếm lợi nhuận cao cho số tiền nhàn rỗi của mình (kể cả ngắn hạn) thông qua việc ủy thác cho doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư mà vẫn đảm bảo an toàn vốn đầu tư. Doanh nghiệp bảo hiểm thay mặt khách hàng lựa chọn các danh mục trong các lĩnh vực đầu tư về trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ hoặc bất động sản đảm bảo an toàn và sinh lời tốt. Vấn đề mất vốn hoặc lãi đầu tư thu được không như lãi suất doanh nghiệp bảo hiểm công bố là rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm phải bù đắp để thực hiện đúng như cam kết với khách hàng. Bảo hiểm liên kết chung thu hút được nhiều đối tượng khách hàng tham gia bảo hiểm, riêng phần phí bảo hiểm đóng cho đầu tư rất linh hoạt,người mua bảo hiểm giữ nguyên (không đóng thêm), tăng (đóng thêm) hoặc giảm (rút một phần hoặc tất cả) là lựa chọn của khách hàng.