thanhdat.daiichi.hp2@gmail.com
0967.902.286

Bảo hiểm hỗn hợp là gì? Bảo hiểm hỗn hợp đáp ứng nhu cầu của đối tượng nào?

Những câu hỏi của khách hàng về BHNT | 24/11/2021 | 1962 lượt xem

Bảo hiểm hỗn hợp là gì? Bảo hiểm hỗn hợp đáp ứng nhu cầu của đối tượng nào?


Trả lời:
Là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp giữa bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ (Khoản 15, Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm), theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm bị chết trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm hoặc sống đến khi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm. Đây là nghiệp vụ bảo hiểm đảm bảo chắc chắn cho người được bảo hiểm sẽ được chi trả số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong trong thời hạn bảo hiểm hoặc nếu không tử vong, sống đến đáo hạn hợp đồng bảo hiểm vẫn được lĩnh tiền chi trả.

Đó là yếu tố vừa bảo vệ bảo hiểm cho rủi ro tử vong vừa tiết kiệm khi số phí bảo hiểm đã đóng được chi trả khi đáo hạn hợp đồng nên sẽ hấp dẫn thu hút nhiều người tham gia bảo hiểm hơn.

Mục đích của nghiệp vụ bảo hiểm này hướng tới nhu cầu của người tham gia bảo hiểm muốn có một khoản tài chính nhất định (nguồn tiền) để thực hiện những công việc, dự án, nghĩa vụ của mình trong tương lai mà không thể không làm như cho con cái khi đạt độ tuổi nhất định có tiền vào đại học, du học nước ngoài hoặc học nghề để có công ăn việc làm ổn định cuộc sống, lo cho việc dựng vợ gả chồng cho con khi trưởng thành, lo cho con căn hộ ra ở riêng, chu cấp tiền cấp dưỡng cho vợ con và cha mẹ mà mình đang có trách nhiệm nuối dưỡng nếu mình không còn nữa, có vốn để đầu tư kinh doanh, có tiền để an dưỡng tuổi già, lo hậu sự cho mình hoặc người thân, trả món nợ đã vay,...

Để hấp dẫn, các sản phẩm bảo hiểm của nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp thiết kế thêm các điều khoản, điều kiện bảo hiểm: bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm điều trị ốm đau, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm miễn thu phí (khi người tham gia bảo hiểm đóng phí hàng kỳ bị tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn), bảo hiểm trả tiền định kỳ (theo kỳ học phí hoặc kỳ chi tiêu số tiền bảo hiểm). Đặc biệt để hấp dẫn hơn, sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp có thể có thêm điều khoản bảo hiểm trả bảo tức cam kết (không thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng bảo hiểm) hoặc bảo tức chi thêm (nếu đầu tư hiệu quả tốt) hoặc chi thêm tiền thưởng vào các dịp kỷ niệm sau một số năm đã duy trì hợp đồng bảo hiểm.

Người tham gia bảo hiểm thường là người trụ cột trong gia đình, họ có nhiều công việc phải làm, có trách nhiệm phải nuôi dưỡng nhiều người, có nhiều nghĩa vụ phải thanh toán các khoản nợ cần có nguồn tài chính tương ứng để thực hiện. Người được bảo hiểm có thể chính là người tham gia bảo hiểm hoặc vợ, chồng hoặc con cái hoặc cha mẹ của người tham gia bảo hiểm hoặc cùng nhiều người trong số trên.