thanhdat.daiichi.hp2@gmail.com
0967.902.286

Bảo hiểm sinh kỳ là gì? Bảo hiểm sinh kì đáp ứng những điều kiện nào?

Những câu hỏi của khách hàng về BHNT | 08/11/2021 | 2098 lượt xem

Bảo hiểm sinh kỳ là gì? Bảo hiểm sinh kì đáp ứng những điều kiện nào?

Trả lời:

Là nghiệp vụ bảo hiểm người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người hưởng thụ, nếu người được bảo hiểm sống đến một thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm ( Khoản 13 Điều 3 Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm). Nếu người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không phải chi trả quyền lợi bảo hiểm. Nghiệp vụ này nhằm cung cấp một nguồn tài chính với số tiền nhất định cho người được bảo hiểm khi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm họ còn sống để thực hiện những công việc hoặc dự án đã hoạch định.

Việc lực chọn tham gia bảo hiểm sinh kì có phí thấp nhất vì không phải trang trải cho rủi ro ốm đau, tai nạn, tử vong…

Từ nghiệp vụ bảo hiểm sinh kỳ sẽ phát triển thành nhiều sản phẩm bảo hiểm mang tính chất sinh kỳ với những điều khoản, điều kiện bảo hiểm được bổ sung như trả tiền định kỳ (trả nhiều kỳ sau khi đáo hạn hđ bảo hiểm). Người ra người tham gia bảo hiểm có thể tham gia những gói bảo hiểm bổ trợ đi kèm cho sản phẩm chính bảo gốm nhứng rủi ro về tai nạn, ốm đau hoặc doanh nghiệp bảo hiểm có thể trả cổ tức từ việc đầu tư phí bảo hiểm đóng vào,… Tuy nhiên hiện nay tại Việt Nam thì nghiệp vụ bảo hiểm sinh kỳ chưa phát triển vì nhu cầu tham gia bảo hiểm cho các rủi ro lớn, suy nghĩ để dành vồn đầu từ sản xuất kinh doanh, đủ tiền không làm nữa để được hưởng tụ từ khi tuổi chưa già là một xa lạ với người Việt Nam.